Časté otázky (FAQ)

Ilustračné foto
1. Kde získam informácie o ESI[tronic]?
Pokiaľ Vám nebudú stačiť informácie získané na týchto internetových stránkach, ďalšie podrobné informácie o našom elektronickom informačnom systéme ESI[tronic] získate u našich veľkoobchodných partnerov, ktorí ponúkajú servisnú a diagnostickú techniku Bosch. Ich zoznam nájdete na našich internetových stránkach v sekcii Automobilová diagnostika, odkaz Kontakty.
2. Ako získam ESI[tronic]?
Celkom jednoducho! Stačí kontaktovať niektorého z našich veľkoobchodných partnerov a ten Vás oboznámi so všetkým, čo je k objednaniu informačného systému ESI[tronic] potrebné.
3. Ako získam uvolňovací kód?
Po úspešnej inštalácii vyplníte podľa návodu všetky údaje potrebné pre uvoľnenie a odfaxujete túto stránku na + 421 248 703 699. Ďalšou možnosťou je zaslať žiadoť e-mailom na esi@sk.bosch.com. V tejto správe stačí uviesť Vaše zákaznícke číslo, indentifikačné číslo PC a telefonický kontakt na Vás. Nech už zvolíte akýkoľvek spôsob vyžiadania, behom krátkej doby obdržíte uvoľňovací kód. Po jeho zadaní môžete ihneď začať pracovať s našim informačným systémom.
4. Pre aké informačné segmenty ESI[tronic] existuje uvoľnenie?
Všetky informačné segmenty, s výnimkou ESI-A, je potrebné vždy uvoľniť.
5. Akým spôsobom prebieha vyúčtovanie?
Pri prvom objednaní Vám vyúčtujeme užívaťeľský poplatok za kalendárne mesiace zostávajúce do konca roka. V nasledujúcich rokoch sa vyúčtovanie robí vždy v prvom štvrťroku na celý kalendárny rok.
6. Na koľko prístupových kódov mám nárok?
V rámci jednej licencie môžete informačný systém ESI[tronic] nainštalovať a sprístupniť až na troch počítačoch.
7. Ako často je softvér aktualizovaný?
Celý informačný systém je pravidelne štyri krát ročne aktualizovaný formou zaslania aktualizačného DVD.
8. Ako môžem zrušiť svoje predplatné?
Vždy písomnou formou, najneskôr 10 týždňov pred koncom kalendárneho roka, avšak nie v roku uzatvorenia zmluvy.