Typy školenia

Školicí středisko Bosch

1. Vstrekovanie benzínu

Oboznamuje sa s funkciou a vzájomným pôsobením jednotlivých komponentov a diagnostikou systémov vstrekovania benzínu.

Viac informácií

2. Vstrekovanie nafty

Kurzy vysvetľujú princípy vstrekovania nafty, funkciu a diagnostiku jednotlivých vstrekovacích systémov.

Viac informácií

3. Autoelektrika a autoelektronika

Oboznamuje sa so štartovacou a dobíjacou sústavou a s princípmi zapaľovacích a ďalších elektronických, bezpečnostných a komfortných systémov vozidla.

Viac informácií

4. Brzdové systémy osobných vozidiel

Oboznamuje sa s konštrukciou, princípmi činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémov a systémov ABS/ASR/ESP.

Viac informácií

5. Obsluha diagnostickej techniky

Školenia určené pre používateľov diagnostickej techniky Bosch. Účastníci sa podrobne oboznámia s obsluhou a využitím ponúkaných funkcií jednotlivých diagnostických zariadení.

Viac informácií

6. Školiace zariadenie na diagnostiku a opravy emisných systémov motorových vozidiel (len ČR)

Skupina školení akreditovaná Ministerstvom dopravy ČR pre pracovníkov staníc merania emisií, či už základného školenia alebo preškolenia.

Viac informácií

7. BIS - Bosch Injection System

Systém jednodenných školení určený pre partnerské servisy veľkoobchodov. Ponúkajú úvodné oboznámenie sa s modernými postupmi diagnostiky a opráv systémov riadenia zážihových a vznetových motorov.

Viac informácií

8. Obchodné zručnosti

Kurzy zamerané na zlepšenie komunikácie so zákazníkom a zvýšenie právneho povedomia, pokiaľ ide o činnosť autoservisu, ktoré sú určené len pre zmluvných a budúcich partnerov - (BCS,BDS,BDC).

Viac informácií

9. Ostatní technická školení

Další odborná školení nezapadající do žádné z výše uvedených kategorií.

Viac informácií

10. Individuálne školenia

Obsah našich školení sa môže špeciálne prispôsobiť vašim potrebám, nielen servisu, ale aj veľkoobchodu a vozidlovému parku. Po dohode môže školenie prebehnúť u vás alebo vo vybranej lokalite. Oznámte nám, aké témy sú pre vás dôležité a my pre vás zostavíme školenie „na mieru“. Informácie o školení pre Českú a Slovenskú republiku: E-mail: milan.kout@cz.bosch.com

 

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie