BIS - Bosch Injection System

Ilustračný obrázok

Bosch Injection Systems je servisný koncept, ktorý firma Bosch ponúka autoservisom v spolupráci s vybranými veľkoobchodmi. Moderné vstrekovacie systémy sú výbornou príležitosťou pre budúcnosť. Pomôžeme vám zvládnuť diagnostiku porúch aj opravy nových vstrekovacích systémov. Využite svoj potenciál a staňte sa autoservisom Bosch Injection Systems. Viac informácií vám poskytnú veľkoobchodní partneri firmy Bosch, ktorých zoznam nájdete na: www.bosch.cz alebo www.bosch.sk.

Kurzy sú určené pre servisy, ktoré sa chcú stať partnerským servisom na opravy vstrekovacích systémov Bosch. Organizujú sa v spolupráci s národnými veľkoobchodmi v Českej a Slovenskej republike.

POPIS ŠKOLENÍ:

BIS zážehové motory I

Tento kurz je zaměřen na vstřikovací systémy paliva firmy Bosch pod označením  MPI a SPI (více bodové nepřímé vstřikování paliva a jedno bodové vstřikování paliva) a zapalovací systémy pod označením ROV, DFS, EFS. Nedílnou součástí tohoto školení je i zvládnutí základní orientace v elektrických schématech zapojení řídicích jednotek motoru, komunikace s řídicí jednotkou s využitím diagnostického přístroje řady KTS a základy sériové diagnostiky.

BIS zážehové motory II

Obsahem kurzu je seznámení s přímým vstřikováním paliva od firmy Bosch pod označením MED, FSI,TSI. Rozdělení vstřikovacích systémů do generací dle vývoje. Konstrukce, činnost a diagnostika moderních vstřikovacích systémů s využitím informačního systému firmy Bosch ( ESI tronic 2.0). Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Moderní diagnostika vozidel

Kurz je cílený na skupinu uživatelů moderních diagnostických přístrojů a softwarů jako jsou KTS a FSA s elektronickým programem ESI tronic 2.0. Cílem je pak zdokonalení základních znalostí a dovedností v oblasti sériové a paralelní diagnostiky na motorovém vozidle.

BIS vznětové motory I

Popis systému Common Rail pro osobní vozidla, jejich rozdělení do jednotlivých vývojových a systémových variant. Nízkotlaká palivová soustava, zásobování palivem. Vysokotlaká čerpadla typu CP1, CPH, CP3,CP4 jejich popis činnosti, konstrukce a diagnostika. CR vstřikovače- popis činnosti, konstrukce a jejich diagnostika. Regulace tlaku paliva DRV, ZME , snímače, akční členy a jejich diagnostika. Úprava výfukových plynů AGR, filtr pevných částic s aditivy a bez aditiv. SCR katalyzátor, Denoxtronic,  PM senzor- popis činnosti ( PM senzor- Particle Matter).

BIS vznětové motory II

Systém se sdruženými vstřikovači (PDE, UIS). Obsahem kurzu je naučit účastníky školení činnost palivové soustavy včetně tandemového podávacího čerpadla, konstrukci a činnost sdružených vstřikovačů s magnetem (Bosch) a s piezem (Siemens). Dále pak činnost jednotlivých snímačů, průběhy jejich signálů. Nedílnou součástí je i technologický postup demontáže a montáže sdružených vstřikovačů na vozidle a jejich nastavení. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru  FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

BIS vznětové motory III

Jedná se o kurz zaměřený na systémy vstřikování paliva Bosch s řadovým nebo rotačním vstřikovacím čerpadlem řízené hranou pod označením EDC. Nedílnou součástí tohoto školení je i zvládnutí základní orientace v elektrických schématech vznětových motorů, zapojení řídicí jednotky motoru, komunikace s řídicí jednotkou s využitím diagnostického přístroje řady KTS a základy sériové diagnostiky.

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie