Vstrekovanie nafty

Ilustračný obrázok
Názov školenia Dĺžka Popis školenia
EDC II -
Systémy vstřikování nafty Bosch CR, UIS/PDE
2,5 dne

Toto školení již nenabízíme

EDC3 -
Systémy vstřikování nafty CR, Lucas-Delphi, Siemens,  Bosch EDC 16C, systémy s filtry částic

3 dny

 

Nové komponenty v systémech EDC16C, měřič hmotnosti nasávaného vzduchu HFM6, širokopásmová lambda sonda, vstřikovač ovládaný piezočlenem. Konstrukce, princip a činnost  systémů Common Rail společností  Delphi s vysokotlakým čerpadlem DFP1 a se vstřikovači DFI 1.x a Siemens. Společné znaky a odlišnosti ve srovnání se systémy Bosch a jejich zohlednění při diagnostice  jednotlivých komponentů v součinnosti celých systémů.
Konstrukce a funkce systémů s filtry částic se systémy aditiva i bez. Funkce a diagnostika jednotlivých komponenů. Snímač diferenčního tlaku.
Diagnostika komponentů a systémů na vozidle prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740).
 
EDC4 -
Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic
2 dny Přehled systémů Common Rail výrobců Delphi, Siemens/Continental a Denso a jejich srovnání z hlediska diagnostických možností na vozidle. Vysokotlaká čerpadla Delphi DFP3.x  a přímoovládaný piezo vstřikovač DFI3. Změny u systémů CR Continental (Siemens). Systémy CR Denso  s vysokotlakými  čerpadly HP2 a HP3 a vstřikovači typu X1, X2 a G2.  Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 6xx) a pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 500/7xx).
Seznámení se systémem Denoxtronic v osobních vozidlech (systém vstřikování AdBlue před SCR katalyzátor). Konstrukce a funkce komponentů systému a postupy diagnostiky na vozidle.
Podmínkou účasti je absolvování kurzu EDC3

EDC5 –
Úpravy výfukových plynů vznětových motorů

1,5 dňa Shrnutí komponentů motoru, které mohou výrazně ovlivňovat emisní chování motoru, ale i jeho spotřebu a výkon. Recirkulace výfukových plynů, chlazení zpětně vedených výfukových plynů, škrtící klapka, širokopásmová lambda sonda, zjišťování zatížení, snímače množství vzduchu (Bosch, Pierburg, Siemens/VDO), vířivé klapky v sacím potrubí, odvětrání klikové skříně, vícestupňové přeplňování , filtry částic, katalyzátory SCR. Ovládání komponentů a diagnostika jejich funkce prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 720/740).Podmínkou účasti je absolvování kurzu EDC3

EDC6 - Systémy vstřikování nafty Bosch EDC17 a Denso i-ART

2 dny

Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového čerpadla.  Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností.
Nové komponenty systémů Common Rail Denso. Vysokotlaké čerpadlo HP5 a vstřikovače s inteligentní technologií optimalizace vstřikování.
Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 500/740/760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Podmínkou účasti je absolvování kurzu EDC3

EDC7 - Kompletní systém řízení motoru VW (Kodiak, Superb) 2 dny

Škoda Superb 2.0 TDI- řízení motoru EDC 17C 74 Přehled systému EDC 17C74 UDS Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového čerpadla BLDC.  Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Snímač NOx před SCR katalyzátorem a kontrola závad. Řídicí jednotka AdBlue (motor čerpadla, topný prvrk, snímač kvality a hladiny AdBlue, sledování dávkování a dávkovací ventil).

Podmínkou účasti je absolvování kurzu EDC3

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie