Obchodné zručnosti

Ilustračný obrázok
Názov školenia Dĺžka Popis školenia
Přejímací technik I. –
Profese přejímacího technika
2,5 dne

Profese přejímacího technika
Kvalita v zákaznickém servisu
Cyklus servisních procesů
Standardy BCS ( profil kvality, dílenské testy, Bosch Excellence )
Příjem vozu a komunikační dovednosti (videotrénink)
Jednání s obtížným zákazníkem

Přejímací technik II. –
Prodejní dovednosti a certifikační zkouška

Podmínkou účasti je absolvování kurzu
Přejímací technik I.

2,5 dne Prodejní rozhovor
Odhad typu zákazníka
Produktová znalost a argumentace užitkem
Zvládání námitek
Certifikační zkouška: písemný test, příjem vozu, rozhovor se zákazníkem

Management servisu I  -
Provozní hospodářství a ekonomika servisu 

1,5 dne Přehled nákladů a výnosů servisu
Výpočet bodu zvratu
Analýza servisních ukazatelů
Kalkulace hodinové sazby
Optimální nastavení odměňovacího systému pro jednotlivé profese

Management servisu II -
Marketing servisu

Podmínkou účasti je absolvování kurzu
Management servisu I.

1,5 dne Marketingový mix v servisu
Analýza konkurence
Sledování a ovlivňování spokojenosti zákazníků
SWOT analýza provozovny
Plánování reklamních aktivit
Distribuční marketing, corporate identity, analýza image

Školení jsou určena výhradně pro smluvní a budoucí partnery Bosch Car Service, Bosch Diesel Center a Bosch Diesel Service.

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie